راهنمای تهیه مدارك و نقشه های سیستم اگزاست

1402-4-22 11:35:50 +00:0022ام تیر, 1402|اخبار, ضوابط, مشاوره|

راهنمای تهیه مدارک و نقشه های مرتبط با سامانه تهویه پارکینگ )اگزاست( معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران   این راهنما به منظور آشنایی هر بیشتر طراحان محترم با روال طراحی نقشه ها و جلوگیری از تکرار اشتباهات رایج، تنظیم شده است.  برخی موارد مندرج در این راهنما صرفاً جهت یکسان سازی مدارک ارسالی و تسریع