دفتر تهران
 • تهران – بزرگراه شیخ فضل الله جنوب

  خیابان سازمان آب – پلاک 244 – طبقه 3
 • 02144277553-6

  02144265906

  02144265786

 • شنبه تا چهارشنبه . 8.30 – 17.00

با ما صحبت کنید. ما برای مشاوره اینجا هستیم.

منظــور شــرکت ناردیس ویرا از ابتدای پروژه تا دریافت تائیدیه های مورد نیاز، بــا تکیــه بــر دانــش روز و متخصصیـن ایـن زمینـه بـه ارائـه خدمـات مشـاوره بـه کارفرمایـان در اقسـا نقـاط کشـور پرداختــه و در راســتای تســهیل امــور و کاهــش حداکثــری معضـلـات و هزینه‌های آنهــا گام برمــی دارد. با ما در تماس باشید.

  نام *

  نام خانوادگی *

  آدرس ایمیل *

  شماره تماس

  موضوع پیام

  چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟